Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Maglebjergskolens historie

Fra intern skole på Ebberødgård til selvstændig skole

Maglebjergskolens historie strækker sig tilbage til 1960, hvor skolen var en del af Forsorgscenteret Ebberødgård i Birkerød, der var endnu ikke tale om en egentlig selvstændig skoleenhed.

Det er først fra d. 1. marts 1964, at skolen bliver til en selvstændig skole under navnet ”Centerskolen for børn”, der var tale om en intern skole for børn på Ebberødgård. Det var dog stadig sådan, at de svageste børn blev nægtet at komme i skole, det var først i løbet af halvfjerdserne, at alle centralinstitutionernes børn kom i skole. Undervisningen foregik i forskellige lokaler rundt omkring i børnehusene på Ebberødgård, der var endnu ikke tale om en egentlig skole i fysisk forstand.

Efter ca. 10 år fik skolen sine egne lokaler, de var dog ikke særligt velegnede til formålet, og der var et håb om, at der kun var tale om en midlertidig løsning. Som det så ofte viser sig, så fortsatte undervisningen i mange år frem i de ”midlertidige” lokaler, det var først i januar 1989 at skolen flyttede til nye lokaler på Sjælsøskolen i Birkerød.

 

Kært barn, mange navne, fra ”Centerskolen for børn” til ”Maglebjergskolen”

Skolen har eksisteret siden 1960 med forskellige navne, fra at være en del af et større forsorgscenter til at blive en selvstændig skole i marts 1963. Efter en årrække at have heddet ”Centerskolen for børn” skiftede skolen i midt halvfjerdserne navn til Svaneskolen. Navnet refererer til Biskop Hans Svane (1606 - 1668), som havde en særlig tilknytning til området omkring Ebberødgård. Der gik dog blot få år før, at Ebberødgård kom under det daværende Frederiksborg Amt, og skiftede navn til Svaneparken. Det betød også, at skolen gik fra at være en statsinstitution under Socialministeriet og Socialstyrelsen, til at blive en specialskole under Frederiksborg Amt. I den forbindelse valgte man at omdøbe skolen til Maglebjergskolen. Skolen blev opkaldt efter en randmorænebakke, Maglebjerg, som ligger i Rude skov i området omkring Ebberødgård.

 

Maglebjergskolen

Skiftet fra statsinstitution til Amtslig specialskole betød, at skolen nu ikke længere var en intern skole for Svaneparken (Ebberødgård), men nu tog imod hjemmeboende elever fra Amtets sydregion. Det betød også, at der opstod et behov for, at der blev etableret en fritidsordning på skolen, for de hjemmeboende børn. I løbet af firserne faldt elevtallet drastisk, Svaneparkens dårlige ry fra tidligere tider, smittede af på Maglebjergskolen, og søgningen faldt kraftigt, I skoleåret 1988/89, var der kun 24 elever på skolen. Heldigvis vendte udviklingen efter udflytningen, og d. 15. juni 1998, flyttede skolen til vores nuværende lokation i Lynge. Som en lille krølle på hele fortællingen om Maglebjergskolen, så resulterede flytningen i, at vi landede på en ny plet på landkortet hvor der var en bakke der hed Maglebjerg. I første halvdel af 1900-tallet brændte man tegl i Nymølle, en del af leret blev hentet i Maglebjerg ved Årtusindeskifteskoven.