Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Visitation

For at få en plads på Maglebjergskolen skal dit barn have et særligt behov for støtte og behandling, der ikke kan dækkes gennem almene undervisningstilbud med støtte eller i en specialklasse.

Det er PPR i dit barns hjemkommune, der ud fra en individuel pædagogisk vurdering, i tæt samarbejde med forældre og andre omkring barnet, visiterer til Maglebjergskolen. Indskrivning/visitering til Maglebjergskolen sker derfor ikke ved direkte henvendelse til skolen, men går først gennem hjemkommunens PPR. Efterfølgende tages visitationen op i Allerød Kommunes placeringsudvalg, først derefter er visitationen på plads. Dog er man som forældre/kommune altid velkommen til at aftale et besøg på skolen – kontakt os her.

Skolestart/opstart

For at tilrettelægge en god skolestart og et godt skoletilbud, besøger en relevant medarbejder og en leder den aktuelle institution for at observere og danne sig et indtryk af barnet. Herefter indkaldes til en samtale med forældrene, så vi får det mest retvisende og hele billede af barnet. Herefter indkaldes til et møde med forældrene og barnet (såfremt det er muligt), for at aftale det helt rigtige tilbud til barnet. Kort før sommerferien inviteres alle nye forældre til et kort orienteringsmøde, med praktiske informationer om opstart.

Revisitering

En gang årligt tages stilling til den fortsatte skolegang. Denne revisitation forberedes ved et møde (årskonference) på skolen i oktober/november måned. Inden mødet fremsendes eleveplanen, som drøftes på mødet.  På mødet deltager forældre, de ansvarlige lærere/pædagoger, psykolog, sagsbehandler, samt skolens ledelse.